+8613684940952 કેવિન
+8617370025851 માઇક
 • પૂરું નામ: વેલેન્સિયા સોકર ક્લબ એસએડી
 • ઉપનામ(ઓ): લોસ ચેસ
 • : ધ નારંગી (ધ નારંગી)
 • : વેલેન્સિયનિસ્ટ
 • : લોસ મર્સીલાગોસ (ધ બેટ્સ)
 • ટુકુ નામ: VCF, VAL
 • સ્થાપના કરી: 18 માર્ચ 1919;100 વર્ષ પહેલાં વેલેન્સિયા ફૂટ-બોલ ક્લબ તરીકે
 • જમીન: મેસ્ટલ્લા
 • ક્ષમતા: 49,800
 • માલિક: પીટર લિમ
 • રાષ્ટ્રપતિ: અનિલ મૂર્તિ
 • મુખ્ય કોચ: માર્સેલિનો
 • લીગ: લીગ
 • 2017-18: લા લિગા, 4ઠ્ઠી

વેલેન્સિયા