+8613684940952 કેવિન
+8617370025851 માઇક
 • પૂરું નામ: RasenBallsport Leipzig eV
 • ઉપનામ(ઓ): ધ રેડ બુલ્સ
 • ટુકુ નામ: આરબીએલ
 • સ્થાપના કરી: 19 મે 2009;11 વર્ષ પહેલા
 • જમીન: રેડ બુલ એરેના
 • ક્ષમતા: 42,959 છે
 • માલિક: રેડ બુલ જીએમબીએચ (99%)
 • અધ્યક્ષ: ઓલિવર Mintzlaff
 • મુખ્ય કોચ: જુલિયન નાગેલ્સમેન
 • લીગ: બુન્ડેસલીગા
 • 2019-20: બુન્ડેસલિગા, 18 ની 3જી

લીપઝિગ