+8613684940952 કેવિન
+8617370025851 માઇક
  • પૂરું નામ: ન્યુકેસલ યુનાઇટેડ ફૂટબોલ ક્લબ
  • ઉપનામ(ઓ): ધ મેગ્પીઝ
  • સ્થાપના કરી: 9 ડિસેમ્બર 1892;127 વર્ષ પહેલાં
  • જમીન: સેન્ટ જેમ્સ પાર્ક
  • ક્ષમતા: 52,305 છે
  • માલિક: માઈક એશલી
  • વહીવટી સંચાલક: લી ચાર્નલી
  • મેનેજર: સ્ટીવ બ્રુસ
  • લીગ: પ્રીમિયર લીગ
  • 2019-20: પ્રીમિયર લીગ, 20ની 13મી

ન્યુકેસલ યુનાઇટેડ