+8613684940952 કેવિન
+8617370025851 માઇક
  • પૂરું નામ: સ્પોર્ટ લિસ્બોઆ અને બેનફિકા
  • ઉપનામ(ઓ): ગરુડ (ઇગલ્સ) અવતાર (લાલ) ભવ્ય (ગ્લોરિયસ)
  • સ્થાપના કરી: 1904/2/28 (117 વર્ષ પહેલાં) સ્પોર્ટ લિસ્બોઆ તરીકે
  • જમીન: એસ્ટાડિયો દા લુઝ લિસ્બન, પોર્ટુગલ
  • ક્ષમતા: 64,642 છે
  • રાષ્ટ્રપતિ: લુઇસ ફિલિપ વિએરા
  • મુખ્ય કોચ: જોર્જ જીસસ
  • લીગ: પ્રીમિયર લીગ
  • લીગ: આર્જેન્ટિનાના પ્રથમ વિભાગ
  • 2020-21: પ્રથમ લીગ, 3જી

બેનફિકા