+8613684940952 કેવિન
+8617370025851 માઇક
Shop_Official_Borussia_Dortmund_Soccer_Jerseys

બોરુસિયા

ડોર્ટમન્ડ

ડોર્ટમંડથી જર્મનીના પાવરહાઉસ કરશે

તેઓ ક્યાંથી દોરે છે તે તમને જણાવનાર પ્રથમ બનો

તેમની તાકાત - ઉચ્ચતમ વચ્ચેથી

નાકમાંથી રક્તસ્ત્રાવ અને સૌથી નીચી બેઠકો સામે દબાવવામાં આવે છે

પીળી દિવાલની વાડ.બોરુસિયા ડોર્ટમંડ

સમર્થકો કરતાં વધુ ગર્વ સાથે તેમની જર્સી પહેરે છે

કોઈપણ અને તેમના ક્લબ સાથે ઉદય અને પતન.

બોરુસિયા