+8613684940952 કેવિન
+8617370025851 માઇક
 • પૂરું નામ: સેન્ટ-એટિએન લોયરનું સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશન
 • : સંત (સંતો)
 • ઉપનામ(ઓ): લેસ વર્ટ્સ (ધ ગ્રીન)
 • : સ્ટેફનોઇસ
 • ટુકુ નામ: AXIS
 • સ્થાપના કરી: 1919;102 વર્ષ પહેલા
 • જમીન: જ્યોફ્રોય-ગ્યુચાર્ડ સ્ટેડિયમ
 • ક્ષમતા: 41,965 છે
 • માલિક: સીઝ ફુટ (44%)
 • : ફ્રાન્સ ક્રોઇસન્સ ફૂટ (44%)
 • : ASSE એસોસિએશન (12%)
 • રાષ્ટ્રપતિ: બર્નાર્ડ કેઆઝો (સુપરવાઇઝરી બોર્ડ)
 • મુખ્ય કોચ: ક્લાઉડ પુએલ
 • લીગ: લીગ 1
 • 2020-21: લીગ 1, 20 ની 11મી

એએસ સેન્ટ-એટીન