+8613684940952 કેવિન
+8617370025851 માઇક
新建项目 (2) ચેલ્સિયા

પશ્ચિમ લંડનની સૌથી મજબૂત બાજુ,

ચેલ્સિયા એફસી, બની ગયા છે

સ્થાનિક બંને રીતે એક પ્રભાવશાળી બળ

અને યુરોપમાં ત્યારથી

સદીઅમે હજુ પણ તે યુગમાં જીવી રહ્યા છીએ.

અને પ્રખ્યાત જર્સીમાં પુરુષો

અને બ્લૂઝના શર્ટમાં કોઈ નિશાની દેખાતી નથી

ધીમો પડી રહ્યો છે.

ચેલ્સી